Netflix and chill – A(nother) date with Anxiety

Anxiety, Brute! It just could not last, this marvellous feeling I have experienced of late. After a long wait, the world was finally spinning the right way around. Decisions had fallen down on my side of the old wooden table. Feelings of relief and joy, which for so long had been but a distant memory, were suddenly omnipresent.

Continue Reading

Å bære sorg

For en tid tilbake sa jeg farvel til en kjær venninne og i den forbindelse opplevde jeg et sterkt behov for å få  uttrykke min egen sorg. Før i tiden kunne en herre bære sorg, det vil si å gå med et svart sørgebind rundt venstre overarm, eller rundt hatten. Alternativt kunne man benytte seg av svarte sørgeslør, -sløyfer, -kantbånd og liknende. Selv om vi fortsatt går i sort i selve begravelsen bæres ikke lenger sorg like synlig i hverdagen. Jeg synes det er trist, for det å bære sorg har en funksjon. Vær varsom, denne personen sørger. Viktigst av alt, det gir omverden en vei inn til den sørgende, til å kondolere, til å spørre om man kan være til hjelp, til å vise nestekjærlighet og til å snakke om liv og død og sånt. I tillegg gir det menn en måte å uttrykke sorg på som ikke truer det maskuline mannsidealet som fortsatt begrenser sårbarheten til menn i hverdagen.

Continue Reading

Sykkelkaos i Torggata

Det var selvfølgelig med glede man for et par år siden mottok nyheten om at det skulle etableres en sykkelvei-pilot mellom de kryssende gatene Hausmanns- og Youngs gate i selveste Torggata. Brostein(!) ble lagt og en relativt beskjeden oppmerking ble foretatt. På fjorårets sykkelmøte på Litteraturhuset stilte jeg spørsmål vedrørende hvor egnet brostein var som underlag i en sykkelgate (spesielt for sykler utstyrt med landeveisdekk). Tilbakemeldingen var dengang at brosteinen var egnet for en fart opp til 30 km/t, og etter å ha syklet relativt ofte i denne gaten kan jeg gå god for denne påstanden (under tvil).Continue Reading

College of Wizardry – A larp in the realm of Rowling’s Harry Potter

What do you get when you stuff more than 150 non-playing characters, organisers, and players into a medieval polish castle, dress them up in wizard-like clothing, make them behave like characters from the realm of J. K. Rowling’s Harry Potter, and leave them to create an all-out magical experience that will forever be remembered as an epic adventure? You get the larp College of Wizardry!

Continue Reading

Skottlands uavhengighetsavstemning og konsekvensene av nei-resultatet.

I morgentimene i dag ble det klart at Skottland forblir en del av Storbritannia. Valget har formelt sett kåret én vinner og én taper. Likevel kan ikke Westministers politikerskare, med 2’001’926 (55,3 %) stemmed i ryggen, ta seg råd til å se på nei-resultatet som en seier. Ja-siden, og med den 44,7 % (1’617’989) av Skottlands stemmer, har virkelig slått fast at nesten halvparten av Skottlands innbyggere er så misfornøyde med status quo at de var villige til å ofre tilhørigheten til et av de mest stabile demokratier i verden, et Storbritannia som med rette kan skryte av å stå bak en av de raskest voksende økonomiene i verden, til fordel for en høyst usikker fremtid basert på en politisk utopi.Continue Reading