Biography


Født 5. november 1987 på Lørenskog inn i en arbeiderklassefamilie. Kim Tomas ble oppkalt etter sin Farfar Kåre Klevengen og sin far Tom Klevengen. Hans mor, Irene Klevengen (tidl. Nyvold), var hjemmeværende med Kim Tomas og hans syv år eldre søster Tonje Irene. Faren var maler – uten mesterbrev, men med eget malerfirma, noe som stort sett sørget for at han var borte fra tidlig morgen til sent på kvelden. Kim Tomas ble, i motsetning til sin søster, ikke døpt. Hvorfor kan man bare spekulere i, men med en pinsevenn til far og en ikke-troende til mor, er det naturlig å anta at de fikk viljen sin hver sin gang.

Kim Tomas vokste opp på Fagerstrand, innerst på Nesoddens vestlige side, og tilbrakte mye av de første årene her. Han hadde også meget god kontakt med besteforeldrene på morssiden, Olaug (tidl. Slekarud) og Hans Nyvold, og hyppige besøk hos dem på Bøler i Oslo, samt utallige ekskursjoner til de mange museene og skogene i og rundt hovedstaden, sørget for både dannelse og kjennskap til Tigerstaden. Foreldrene skiltes da han var seks år, og han ble værende hos moren. Faren var ofte på flyttefot og både Dokka og Skedsmokorset ble semipermanente som reservehjem. Som myndig tok Kim Tomas mellomnavnet «Laivindil», som er hentet fra Tolkiens alvespråk og i overført betydning kan oversettes til venn eller etterfølger av lyset, et pseudonym fra ungdomsårene som fortsatt holdes ved like i den virtuelle verden.

Kim Tomas gikk på Myklerud barneskole og på Alværn ungdomsskole, før han tok fatt på den videregående opplæringen ved idrettslinjen på Ås videregående skole. Dessverre trivdes han ikke så godt som han skulle ønske på Ås og gikk derfor første året om igjen på Nesodden videregående skoles allmenfaglige linje, hvor han spesialiserte seg innenfor engelsk, historie, og samfunnsfag. Etter år to ved Nesodden videregående var han skolelei og bestemte seg for å fullføre den militære førstegangstjenesten før heller enn senere. Kim Tomas tjenestegjorde i Hans Majestet Kongens Gardes andre kompani, hvor han blant annet fullførte et kurs i treningslære og tok fire avsluttende eksamener. Året etter fullførte han det avsluttende året på den allmenfaglige linjen ved Nesodden videregående skole og ble uteksaminert våren 2008

I oppveksten bedrev Kim Tomas mange aktiviteter. Han spilte trompet i Fjellstrand og Myklerud Skolekorps, han spilte fotball i Fagerstrand Idrettsforening, var innom volleyball i Nesodden Volleyballklubb og fekting i Njård (tidl. Oslo Fekteklubb). Som 16-åring tok han fatt på en dommerkariere som allerede har høstet to finaleopptredener i Gothia Cup, to i Norway Cup og dømmer for tiden i 3. divisjon. Kim Tomas utviklet også en forkjærlighet for pardans, og selv om han nok også kan danse både salsa og vals,er det nok de mange swingdansene som ligger ham nærmest. Han har instruktørkurs fra Norges danseforbund og har jobbet som instruktør både i OSI Dans og for privatpersoner. Av andre nevneverdige interesser finner vi levende rollespill, litteratur, politikk, og kaffe.

Etter videregående tok han fatt på universitetsstudier ved Universitetet i Oslo. Her begynte han på lektor og adjunktprogrammet i fremmedspråk, nærmere bestemt engelsk med historie som støttefag. Etter tre år viste det seg at det var historie som hadde blitt hovedfaget og med et forestående sprang fra lærerutdanning i hovedstaden til psykologistudier i England, skrev han sin avsluttende bacheloroppgave i histore, og ble uteksaminert med en bachelor i kultur og samfunnsfag våren 2011. Etter en lang sommer forflyttet Kim Tomas seg over dammen til Lancaster University, hvor han fullførte første år av en bachelor i psykologi, med kriminologi som støttefag. Lancaster viste seg å være et sted som dro frem klaustrofobiske følelser og ved årets slutt begikk ferden videre til Skottland og Queen Margaret University i Edinburgh. Her ble han værende i et par år, før uforutsette omstendigheter førte ham tilbake til hjemlandet. Han tok opp igjen studiene ved samme universitet og ble uteksaminert sommeren 2016. I 2018 satt han på nytt på skolebenken, denne gangen i Manchester. Her studerte International Disaster Management (MSc) ved det verdenskjente Humanitarian and Conflict Response Institute at The University of Manchester

Vel hjemme i Norge igjen har han arbeidet som assisterende avdelingsleder i en av Stockfleths kaffebarer, med beliggenhet på Munch-museet, som juridisk saksbehandler i Fellesforbundet og påtatt seg styreverv for samme forbund. Han er aktiv i Nesodden Arbeiderparti og kjemper de ansattes sak i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen gjennom både stilling og verv i Fellesforbundets avdeling 10.